Redaktorowi naczelnemu

Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio”

ks. prof. dr hab. Pawłowi Góralczykowi SAC

z okazji otrzymania doktoratu honoris causa, najlepsze gratulacje wraz
z życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyślności i obfitych darów Ducha Świętego
oraz wszystkiego co najlepsze w życiu życzy 

zespół Pallottinum


Serdecznie zapraszamy do internetowego spotkania z Międzynarodowym Przeglądem Teologicznym Communio.

Najwybitniejsi teologowie, inspiratorzy i uczestnicy Soboru Watykańskiego II założyli w roku 1965 międzynarodowy przegląd teologiczny - Concilium. Z biegiem lat Concilium stało się bardzo radykalne ulegając wpływom teologii wyzwolenia i oscylując na granicy ortodoksji. W łonie Concilium nastąpił rozdział i część teologów o umiarkowanych poglądach zawiązała nowy komitet redakcyjny na czele z H. Urs von Balthasarem, J.Ratzingerem oraz H. de Lubac. W ten sposób w roku 1972 ukazał się nowy Międzynarodowy Przegląd Teologiczny - Communio - z podstawowym hasłem: jedność w wielości.
Czasopismo ukazuje się obecnie w 15 edycjach narodowych i klikunastu wersjach językowych. W Polsce wielkim orędownikiem Communio był kardynał Karol Wojtyła, który zlecił jego wydawanie Pallottinum. Pierwszy numer ukazał się w roku 1981 i jest wydawany do dziś.
Po 25-latach obecności w Polsce Communio pragnie nadal przybliżać aktualne problemy i pytania teologii, szukając na nie odpowiedzi w perspektywie wiary, zawsze zaś opierając się na fundamencie, jakim jest prawda. Wypada zaś czynić to z tym większą gorliwością, gdy na Stolicy Piotrowej zasiada dziś jeden z inicjatorów Communio - Kardynał Joseph Ratzinger, a dziś Ojciec Święty Benedykt XVI.
 • Wanda BAJOR, Geneza i misja uniwersytetu . . . 5
 • Ks. Helmut SOBECZKO, Przemiany modelu uniwersytetu w historii . . .  22
 • Ks. Paweł GÓRALCZYK SAC, Misja uniwersytetu wobec osoby ludzkiej . . . 40
 • Ks. Czesław RYCHLICKI, Misja i posługa uniwersytetu katolickiego. . . 53
 • Ks. Jerzy SZYMIK, Służba zwiastowaniu zbawienia . . . 76
 • Ks. Stanisław URBAŃSKI, Idea uniwersytetu w myśli Jana Pawła II . . .96
 • Ks. Stanisław JANECZEK, Współczesna reforma nauki i szkolnictwa wyższego w perspektywie historycznej . . .116
 • Mgr Brian E. FERME, From cathedral schools to studia generalia: Ex corde ecclesiae – Introduction . . .140
 • Thomas SÖDING, „Wenn ich schwach bin, bin ich stark” (2Kor 12,10). Ein exegetischer Kommentar zum Rücktritt von Papst Benedikt XVI . . . 154


RECENZJE

 • Filip Kubiaczyk. Między wojną a dyplomacją. Ferdynand Katolicki i polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1492-1516. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2010 ss. 419 (rec. Bp A. F. Dziuba) . . . 160
 • Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościelered. P. Sowa, K. Kaproń OFM, Wydawnictwo Przystanek Jezus, Gubin 2012. ss. 216 (rec. Bp A. F. Dziuba) . . . 165
 • Ks. Lech Król, Charyzmat Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Studium teologiczno-duchowe, Włocławek 2012, ss. 351 (rec. Ks. P. Góralczyk SAC) . . . 170
 • V. Andreoli, Capire il dolore. Perché la sofferenza lasci spazio alla gioia, Collana Saggi, BUR Rizzoli 2010², s. 312 (rec. Ks. A. Perzyński)   . . .174
 • Bp Andrzej F. Dziuba, Służyć życiu, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2012, ss. 344 (rec. Ks. J. Zabielski) . . . 178
        Aktualności - szczególnie polecane:


  Wywiad z ks. prof. Lucjanem Balterem SAC
  [e-Communio - artykuł z numeru 3: "Opuscula dedicata - Złoty Jubileusz Kapłaństwa 2009"]

  Michał Siennicki SAC: Gdzie rodziło się Księdza powołanie kapłańskie? Pamiętamy słynne słowa JPII, który mówił o Wadowicach, że tutaj się wszystko zaczęło. Jak dla ks. Lucjana Baltera wygląda początek przygody z kapłaństwem?

  Lucjan Balter SAC: Kapłaństwo rodziło się w Wilnie w młodym wieku, kiedy byłem ministrantem, zaraz po pierwszej komunii świętej, do której przystąpiłem mając 6 lat. Jako mały ministrant chciałem być Jezuitą. W parafii Niepokalanego Poczęcia w Wilnie na Zwierzyńcu duszpasterzowali księża diecezjalni, ale chciałem być Jezuitą, chociaż nigdy jeszcze w tym czasie żadnego Jezuity nie spotkałem. Chciałem pójść do gimnazjum Jezuitów, o którym coś usłyszałem (choć do żadnej szkoły nie chodziłem), i następnie zostać zakonnikiem. Mama jednak chciała, bym był inżynierem. Okazało się, że te plany miały się rozwiązać inaczej.

  Więcej…

   

  Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)

  [Kolekcja COMMUNIO - artykuł z numeru 5: "Kościół - Ekumenizm - Polityka"]

  W "Rozmowach z Hitlerem" Hermann Rauschning, w latach 1933-34 przewodniczący senatu Wolnego Miasta Gdańska, przytacza następujące wynurzenie dyktatora: "Wyswobadzam człowieka od presji ducha, który stał się celem samym w sobie; od brudnego i upokarzającego samoudręczenia powodowanego przez chimerę zwaną sumieniem i moralnością, i od roszczeń do wolności i samodzielności osobistej, do której i tak dorastają tylko nieliczni". Sumienie było dla tego Führera chimerą, od której trzeba było wyzwolić człowieka; wolność, jaką obiecywał, miała być wolnością od sumienia. Odpowiada temu wypowiedź Goeringa wobec tego samego autora: "Ja nie mam sumienia! Moje sumienie nazywa się Adolf Hitler".

  Więcej…